Wjazd do zakładów Archimedes od strony ulicy Robotniczej.

Menu