Barykada z wroc³awskich tramwai na jednej z ulic.
Miejsca nie zlokalizowa³em.

Menu
Menu