Obwieszczenie wydane przez Hankego o przejęciu władzy w mieście przez generała - majora Krausego.

Menu