Oddziały niemiecke - obrońcy Festung Breslau
1945 rok.
Menu