Widoczna zajezdnia przy Kamiennej oraz cmentarze Magdaleny i Maurycego.

 


 

 

 

Menu