Kozanów (Cosel) widok w 1938 roku. Jako ciekawostkę tej mapy można zauważyć fakt, iż Cmentarz Żydowski przy Lotniczej nie ma oznaczenia jak pozostałe cmentarze innych wyznań. W pełni oddaje to klimat tamtych lat.

Menu