"Nie skapitulujemy!" - Napis na jednym z budynków wyburzonej juz dzi¶ cukrowni wroc³awskiej.

Menu