Przedwojenne zabudowania pl.Dominikańskiego.
Widok w kierunku Rynku.
Menu