Ulica Grabiszyńska z widoczną zajezdnią oraz zakładami po przeciwnej stronie.
Menu