Przekroczenie granicy III rzeszy przez wojska radzieckie wiosną 1945 roku.
Zdjęcie prawdopodobnie pokazuje granice Prus Wschodnich?

Menu