Rozkaz Hankego o rozstrzelaniu kierownika obwodowej grupy partyjnej z Kleciny P.Gückela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu