Hala Targowa przy pl.Nankiera miejsce rozbrajania oddziałów niemieckich. Zdjęcie z lat 30 - tych.

Menu