Westpark czyli Wejherowska i kierunek natarcia Rosjan - pododdziałów 212 DP. Między nimi Instytut Głuchoniemych.

Menu