Jeńcy niemieccy opuszczający miasto - maj 1945 rok.

Menu