Tankowanie Ju-52 na lotnisku polowym. Zdjęcie nie pochodzi z Wrocławia.

Menu