Kępa Mieszczańska po lewej stronie, po prawej nabrzeże przy ulicy Długiej, w głębi wieża kościoła
Św. Elżbiety
.
Menu