Moguncja 1970 rok. Na zjeźd
zie ziomkostw owacje na stojąco i burzę oklasków otrzymał generał Niehoff za postawę "godną prawdziwego Niemca" - tak relacjonował to wydarzenie Julian Bartosz autor jednego z opracowań dotyczących Wrocławia.
A jaka była historia komendantów?To postarałem się tu własnie przybliżyć
.

Historia dowództwa Breslau i "Festung Breslau".
Pierwszym prawdziwym w pełni tego słowa znaczenia komendantem "Festung Breslau" został generał major Johannes Krause w dniu 25,09,1944 i piastował to stanowisko do 2 lutego 1945 roku. W dniu 31 stycznia zachorował on na zapalenie płuc i to stało się jak można się domyśleć długo oczekiwanym powodem ( w 1939 roku Krause dowodził 29 pułkiem artylerii lekkiej a później piastował jedynie stanowiska sztabowe na tyłach frontu i nie miał doświadczenia frontowego co w ocenie dowódcy Grupy Armii dyskredytowało na stanowisku komendanta) dokonania zmiany na tym stanowisku przez dowódcę Grupy Armii A generała pułkownika Ferdinanda Schörnera w porozumieniu z Gaulaiterem Dolnego Śląska komisarzem obrony Rzeszy Karlem Hanke. Rozkaz dotyczący tego wydarzenia brzmiał:
W wyniku choroby zasłużonego generała Krausego konieczna stała się zmiana na stanowisku dowódcy "Festung Breslau" . 3 lutego 1945 o godzinie 10,20 objąłem obowiązki nowego dowódcy "Festung Breslau" - pułkownik von Ahlfen.
Krause opuścił Wrocław 6 lutego i przewieziony został do szpitala w Sudetach.
Hans von Ahlfen był dowódcą brygady saperskiej na lewym skrzydle 4 armii stacjonującej w Legnicy.
I tak jak wiele tajemniczych historii związanych z "Festung Breslau" tak i tu jest ciekawa historia.
W/g książki ostatnich dwu komendantów "So kämpfte Breslau" Ahlfen został nominowany już 30 stycznia a 31 stycznia został o nominacji oficjalnie poinformowany. Już 1 lutego z szefem swojego sztabu Albrechtem Otto został przerzucony samolotem ze Świdnicy do Wrocławia.
Dziwne w tym jest to, że oficjalny rozkaz o nominacji nosi datę 3 lutego i autoryzowany jest przez Koch - Erpacha.
"Dnia 3 lutego 1945 o godzinie 10,20 powierzyłem obowiązki nowego komendanta twierdzy Wrocław pułkownikowi v. Ahlfenowi z rozkazem nie tylko przetrzymania ale i uderzenia.
Heil Hitler! - podp .Koch-Erpach, generał kawalerii dowódca na odcinku obrony Wrocław".

Był to czas nadchodzącej klęski a to powodowało nasilenie rozgrywek wewnątrz poszczególnych formacji politycznych i wojskowych tak jak i miedzy nimi.
Efektem tego było powołanie 3, ostatniego już komendanta Festung Breslau, innymi słowy osoba ta była owocem walk o kompetencje i wpływy pomiędzy gaulaiterem a dowództwem wojskowym. Ahlfen jako nad wyraz uległy Hankemu nie musiał się obawiać o swoją pozycje nie mniej jednak z tego pojedynku dwuwładzy silniejszym się okazał generał Schörner i jego człowiek został nowym komendantem - generał porucznik Hermann Niehoff, były dowódca odcinka raciborsko - kozielskiego na Śląsku Opolskim (271 Dywizja Piechoty 1 Armii Pancernej na Górnym Śląsku). Znany był jako postrach żołnierzy i osoba żywiołowa często interweniująca osobiście na froncie. Bezpośrednią przyczyna i powodem odwołania był wejście Rosjan głęboko w południowe dzielnice miasta.
I tu znowu dziwne historie z datami. Sam Niehoff wylądował przy trzecim podejściu na lotnisku w Małym Gądowie wieczorem 6 marca 1945 roku i nie uprzedzając o niczym Ahlfena zjawił się natychmiast w jego siedzibie w podziemiach Wzgórza Partyzantów. Ahlfen, czemu się nie dziwię musiał być zaskoczony wiadomością o przejęciu dowództwa we Wrocławiu przez Niehoffa. Przejęcie dowództwa "Festung Breslau" ogłosił Niehoff w rozkazie z 8 marca.
"Z dniem dzisiejszym przejąłem z rozkazu Führera dowództwo nad twierdzą wrocławską. Oczekuję, że każdy żołnierz twierdzy w pełnym zrozumieniu naszego położenia spełni swój obowiązek do ostatka. Znam tylko bojowników i takich żołnierzy, którzy z pełnym oddaniem pracować będą nad umacnianiem obronności twierdzy. Walczycie nie tylko dla siebie , waszych kobiet i dzieci, walczycie o Wrocław, serce Śląska, silny bastion rzeszy, przeciwko czerwonemu zalewowi Wschodu. Oparci na zdecydowanej woli obrony i wypróbowanym bohaterstwie twierdzy, przy silnym wsparciu wielkiej ojczyzny, w głębokim przeświadczeniu , że możemy zwyciężyć i że zwyciężymy, trzymamy twierdzę do zmiany [sytuacji].patrzy na nas Führer i całe Niemcy . Niech żyje Führer.- Dowódca twierdzy. Niehoff, generał - lejtnant".
Sama wiadomość o przejęciu dowództwa to rozkaz datowany na 9 marca 1945 roku.
"Führer mianował mnie ze skutkiem natychmiastowym następcą generała-majora von Ahlfena na stanowisku komendanta "Festung Breslau".
Sam von Ahlfen pożegnał się swoim ostatnim rozkazem dziennym z
10 marca 1945 roku i po przekazaniu wszystkich obowiązków opuścił miasto samolotem z lotniska na Małym Gądowie.

bonczek/hydroforgroup/®;

Wstęp Ofensywa Walki Komendanci "Festung Breslau" Przygotowania Kapitulacja Zniszczenia Zakończenie