Koszary kirasjerskie na rogu Gajowickiej i Hallera zdobyte przez Rosjan 23.II.1945 r. Punkt zborny majora hrabiego Seidlitza.

Menu
Menu