Ucieczka z Wroc³awia - przed Placem Strzegomskim w kierunku centrum.

Menu