Miejsce przechowywania samolotu Niehoffa, którym spod Jahrhunderthalle uciek³ Hanke.Dzisiaj w tym miejscu jest wroc³awskie ZOO.

Menu