Spalony księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej w kościele Św.Anny w nocy z dnia 9 na 10 maja 1945 r.

Menu