Zakładanie ładunków wybuchowych przez żołnierzy niemieckich na Moście Zwierzynieckim.

Menu