Widoczny plac przy Stadionie Konwiarza. Zdjęcie z lat 30 - tych. W głębi Park Szczytnicki.
Menu