Klasztor i kościół
Św. Mikołaja - miejsce walk oddziałów 396 i 497 pułku piechoty. Dziś nie ma śladu po tym obiekcie, jedynie skwer i drewniany krzyż przypomina o tym, że stał tam kościół o jednej z najwyższych wież we Wrocławiu.

 

 

Menu