Most kolejowy na Osobowicach, miejsce ewakuacji resztek oddziałów niemieckich. Właśnie w tym miejscu po pokonaniu wału przez Rosjan oddziały radzieckie zaczeły grupować sprzęt do przeprawy na drugi brzeg.

Menu
Menu