Ulica Młodych Techników. Na pierwszym planie Okręgowy Urząd Miar. Budynek ten do początku lat siedemdziesiątych stał zniszczony od czasu 1945 roku.
W jego piwnicach znalazłem pamiątki tego okresu, hełmy, puszki po maskach p-gaz i nieśmiertelniki niemieckie (1973 r.)
.

Menu