Tu spoczywają żołnierze Armii Radzieckiej uczestnicy walk o Wrocław, którzy oddali swe życie za wolność i niezależność narodów Związku Radzieckiego i Polski - napis na tablicy wejściowej na cmentarz.

Menu