Szpital Forteczny - IIIb - Neumarkt - Bunker.
Zdjęcie z 1945 roku. Na pierwszym planie widoczny fragment wejścia do bunkra - szpitala.

Menu