Nowy Targ widok w kierunku południowo - zachodnim. W podziemiach placu znajdował się jeden ze szpitali fortcznych "Festung Breslau".

Menu