Zima 1945 roku - rozwieszanie obwieszczeń w mieście.

Menu