Mapka działań poszczególnych frontów w okresie 1944-1945 na terenie Polski.
W kolejności od północy:
- 3 Front Białoruski
- 2 Front Białoruski
- 1 Front Białoruski
- 1 Front Ukraiński
- 4 Front Ukraiński