Żołnierz niemiecki w okopie zim± - Miejsce nieznane.

Menu