Zarządzenie Hankego i Niehoffa o obowiązku pracy wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Menu