Plac Pereca w dolnej części zdjęcia. Widoczna ul.Grabiszyńska ze szpitalem i kościołem Św.Elżbiety.
Kliknięcie na szpital pokaże zdjęcie ukazujące pamiątki po tamtym okresie.
Menu Œciana zachodnia