Widoczny peron stacji Wroc³aw - Popowice w kierunku na most kolejowy i Osobowice.
Menu