Wyburzanie ruin przy zniszczonej ulicy Pi≥sudskiego.

Menu