Grób ss-mana Karla Badera zginął 27 IV 1945 r.
Miejsce nieznane.

Menu