Wroc³awska poczta przy pl.Dominikańskim z widoczn± zabudow± z 1928 roku. Dzi¶ w tym miejscu stoi galeria.

Menu
Menu