Miejsce akcji w ostatnich dniach obrony "Festung Breslau" sk³adu panzernego "Pörsel" - mapka autorstwa Niehoffa.

Menu
Menu