Odcinek Powstańców ¦l±skich do dawnej ul.Lwowskiej.
Po lewej stronie widoczny szpital przy placu Hirszfelda.

 

 

 

Menu