Powstańców ¦l±skich - widoczne skrzyżowanie z Hallera ( po lewej stronie) - okres walk 1945 r.

Menu