Na placu Powstańców pochowane są symetrycznie w krzakach dwa schrony - bunkry. Stan na dzień dzisiejszy.
Menu