Punkt oporu na południowym Biskupinie przy Wilhelmshafen (widoczne).

Menu