Widoczna rozgłośnia, wał kolejowy oraz
Park Południowy - miejsce zażartych walk w III 1945 r.

Menu