Oddziały radzieckie w walkach, w okolicach ulicy Powstańców ¦l±skich.

Menu
Menu