RzeĽnia miejska wraz z fragmentem ulicy Legnickiej i widoczn± stacj± Wrocław - Mikołajów. W kółku (kliknij) zaznaczony wjazd na teren rzeĽni.
Menu Wejście