Zniszczony odcinek ulicy Traugutta z kościołem
Św. Maurycego w głębi.

Menu