Uniwersytet Wroc³awski dawniej ¦l±ski Uniwersytet imienia Fryderyka Wilhelma. Pocztówka z czasów wojny.

Menu