Front Ukraiński składał się z:
Armii ogólnowojskowych:
- 3 Armia Gwardii generała - pułkownika Gordowa.
- 5 Armia Gwardii generała - pułkownika A. Żadowa.
- 6 Armia generała lejtnanta W. Głuzdowskiego.
- 13 Armia generała - pułkownika N. Puchowa.
- 21 Armia generała - pułkownika D. Gusjewa .
- 52 Armia generała - pułkownika K. Korotiejewa.
- 59 Armia generała - lejtnanta J. Korownikowa.
- 60 Armia generała - pułkownika P. Kuroczkina
Wojska Pancerne:
- 3 Armia Pancerna Gwardii generała - pułkownika P. Rybałki
- 4 Armia Pancerna generała - pułkownika D. Leluszenki
Lotnictwo:
- 2 Armia Lotnicza generała - pułkownika S. Krasowskiego.
Pozostałe to również między innymi:
- korpus Konno -Zmechanizowany generała - lejtnanta W. Baranowa.
- Artyleria generała Aleksandrowa.
- Saperzy generała - lejtnanta Galińskiego
- Łącznościowcy generała - lejtnanta Bułyczewa.

Menu