Wiadukt kolejowy pod stacją Wrocław - Popowice widziany z kieunku ulicy Długiej w kierunku Popowic.Po obu stronach widoczne ogródki działkowe.
Menu